Program Akredytacji Szpitali

Przedstawiamy Państwu kompleksową ofertę produktów związanych z przygotowaniem szpitala do przeglądu akredytacyjnego prowadzonego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, mającego na celu przyznanie statusu szpitala akredytacyjnego.

Przygotowanie do
Programu Akredytacji Szpitali

Przegląd przedakredytacyjny.
Wymagania standardów akredytacyjnych – szkolenie.
Wdrożenie wymagań standardów akredytacyjnych – doradztwo.

Na ofertę składają się trzy niezależne produkty:

  1. przeprowadzenie przeglądu przedakredytacyjnego
  2. szkolenie z interpretacji wymagań standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Szpitali
  3. doradztwo w zakresie wdrożenie wymagań standardów akredytacyjnych

Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może wystąpić do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem ośrodka akredytacyjnego, z wnioskiem o udzielenie akredytacji.

Akredytacji udziela Minister Zdrowia, na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej, w formie certyfikatu akredytacyjnego, po przeprowadzeniu procedury oceniającej spełnianie standardów akredytacyjnych.

Certyfikat akredytacyjny wydawany jest na okres trzech lat i stanowi dowód, iż szpital cechuje się wysokim poziomem funkcjonowania oraz dobrą jakością udzielanych świadczeń.

Wszystkie informacje